ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

Heutagogiaan sopivat hyvin käänteinen oppiminen niin kuin transformatiivinenkin... Lisää... »

Kielioppia tehostetusti

Kielioppia tehostetusti

Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä... Lisää... »

Heutagogiaa ja reflektointia

Heutagogiaa ja reflektointia

Tällä sivulla on muutamia linkkejä aiemmin julkaisemiini teksteihin: heutagogiaa, tvt:tä ja reflektointia pidettyjen kurssien jälkeen. Lisää... »

Mitä uutta?

Mitä uutta?

Tällä sivulla on 24.2.2016 alkaen muutokset ja lisäykset blogiin, uusimmat ensin. Lisää... »

Peda.net-ohjeet

Peda.net-ohjeet

Sivulla on listattu ja ryhmitelty Vimeossa julkaisemani Peda.netissa olevan vuorovaikutteisen oppimateriaalin sekä oppimisalustan käyttöohjeita ja -vinkkejä. Napsauttamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan kanavalle ja katsomaan videoita... Lisää... »

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

Syksyllä 2015 olivat ensimmäiset äidinkielen ja kirjallisuuden lukiokurssit ilman printtimateriaaleja. Niistä raportoin ja reflektoin aiemmin... Lisää... »

Kolmas kerta toden sanoo?

Kolmas kerta toden sanoo?

Suurin muutos tällä kertaa oli niin sanottujen kertaustuntien tai pohjustavien tuntien poistaminen. Aiemmin seitsemänpäiväisessä koeviikossa oli ensimmäistä koepäivää lukuun ottamatta koetta edeltävänä päivänä oppitunti, jonka opettaja sai käyttää esimerkiksi kokeeseen valmistautumiseen. Lisää... »

 

Kielioppia tehostetusti

Mistä on kyse?

Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, harjoitellaan asiatekstinormeja ja tekstitaitoja.

Kielioppia ei siis eroteta omiksi oppitunneikseen irralleen kirjoitustehtävistä, eroteta oppitunnin osiksi tai anneta koko opintoryhmälle yhteisiä tehtäviä.

Opettaja ohjaa kirjoitustehtävien yhteydessä omatoimiseen harjoitteluun oppilaiden omien tarpeiden mukaisesti. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että lukioon tullessaan ensimmäisellä kurssilla oppilaat laativat oman opintosuunnitelman, miten he etenevät kieliopin opiskelussaan suomen kielen ja kirjallisuuden kursseilla. Erilaisten arvioitavien kirjoitustehtävien yhteydessä (ennen, samaan aikaan tai jälkeen) oppijat reflektoivat omaa osaamistaan ja asettavat tavoitteitaan omista lähtökohdistaan opettajan ohjauksessa. Jatkossa kursseilla seurataan omaa kehittymistä ja vaikkapa älytunneilla voidaan keskittyä omien heikkouksien vahvistamiseen.

Oppimispäiväkirjoista poimittua

Referaatissani omasta mielestäni ongelmia olivat pilkun käyttö, tekstin muotoilu sekä jotkin välimerkit. Pyrin harjoittelemaan ja parantamaan taitojani näiden osalta, jotta tulevaisuudessa minulla ei tulisi niissä virheitä.

Mielestäni voisin suoriutua paremmin tästä kurssista kuin edellisestä kurssista.
Haluaisin oppia tuntemaan käsitteitä paremmin sekä muita äidinkieleen liittyviä asioita.

Tällä kurssilla yritän tehdä enemmän tehtäviä ja keskittyä niihin lisää. Yritän myös parantaa esseenkirjoitustaitojani, joissa huomaan olevan paljon parantamisen varaa. Huomaan että äidinkielen opiskelu on todella erilaista, kuin mitä se oli yläasteella.

Olen yhä sitä mieltä, että kirjoittaminen on kivaa. Viime kurssilla sain ihan hyvää palautetta referaatistani ja esseistäni. Olin myös tyytyväinen arvosanoihini. Tällä kurssilla pyrin kehittämään itseäni kirjoittajana. Pyrin myös vahvistamaan kieliopillista osaamistani. Pyrin tekemään monipuolisesti tehtäviä.

Ks. myös kuva opiskelijan omasta suunnitelmasta kielenhuollon kurssilla. Kokeile itse, tunnistatko päälauseet ja sivulauseet Prism-tehtävässä (edellyttää kirjautumista).

Miten ennen?

Aiemmin opettajajohtoinen ja tasatahtinen opetus aiheutti turhautumista ja alisuoriutumista. Pahimmillaan koko luokka joutui seuraamaan opettajan monologia, kun tehtäviä tarkisteltiin yksi kerrallaan liitutaululla. Toisinaan oppilaat marssitettiin omalla vuorollaan esittämään osaamistaan ja kirjoittamaan jo kertaalleen vihkoonsa tekemänsä vastaukset koko luokan nähtäville.

Digitaalinen oppikirja ei välttämättä ole tuonut yhtään kehitystä. Joissain kirjasarjoissa oppilaat tekevät tehtävänsä sähköiseen kirjaansa niin kuin ennen omaan vihkoonsa. Opettaja puolestaan esittelee kustantajan hänelle toimittaman diasarjan, jossa on oikeat vastaukset. Toisinaan samat vastaukset voi jakaa oppilaille suoraan, ja oppitunneilla voidaan opiskella tehokkaammin.

Miksi näin?

Muutos aikaisempaan on ollut melkoinen. Tehtävien tekeminen on ollut mielekkäämpää, palaute parempaa, oppimistulokset ovat olleet niin yksittäisten suoritusten kuin kurssiarvosanojenkin suhteen aikaisempaa parempia. Samoin alustavien tulosten perusteella tuntuu, että myös ylioppilaskoetulokset ovat aiempaa parempia, opiskelijat entistä paremmin tietoisia kielivirheiden merkityksestä arvioinnissa ja ovat pystyneet omatoimisesti valmistautumaan paremmin, toisin sanoen ottaneet vastuuta entistä enemmän omasta oppimisestaan.

Tämäntyyppisessä  oppimisessa heutagogian perusperiaatteet toimivat hyvin:

  • itsemääräytyvyys (self-determination)
  • epälineaarisuus
  • personoitavuus
  • ubiikki oppiminen.

Toisin sanoen opiskelijan on mahdollista opiskella joustavasti. Häntä ei pakoteta etenemään opettajan ennalta määrittämiä opintopolkuja ja tehtäviä tehden, vaan hän voi osallistua aktiivisesti oman oppimisensa suunnitteluun – myös ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä on toiminut hyvin myös kielenhuollon kurssilla, jossa opiskellaan tehostetusti kielioppia.

Oli mukavaa, kun sai tehdä omassa tahdissa.

Parempi ja mukavampi tehdä tehtäviä kuin konkreettisen tehtäväkirjan kanssa.

Opiskelu oli mukavaa ja rentoa. Huomattavasti kivempaa kielioppiopiskelua verrattuna aiempaan.

Kurssi oli todella mukava, koska sai harjoitella itselleen ongelmia tuottavia aiheita. Opin pilkkusäännöt mielestäni vähän paremmin ja olen nyt paljon varmempi pilkkujen kanssa.

Mielestäni kurssi meni mukavasti ja nopeasti. Pidin kurssista, koska se on yksinäistä opiskelua ja sai itse päättää mitä tehtäviä tekee.

Video: sähköinen koe

Alla olevasta videosta näemme, miten käytännössä sähköinen esseekoe on kurssikirjassa, joka samalla toimii oppimisalustana. Opettaja on lisännyt tehtäväsivulle linkit Tekstinhuollon kirjaan, joten opiskelija voi halutessaan kerrata kielioppia omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Opettajaa ei tarvita kielenhuollon tehtävien tarkistamisessa.

Lisäksi videossa näytetään, kuinka opettaja antaa arvosanan suoraan kirjaan ja kuinka hän osoittaa virheet sekä antaa palautetta suoraan opiskelijalle tämän suorituksesta.

Peda.net sähköinen koe from Mika Auramo on Vimeo.

 

Video: arviointi opettajan näkökulmasta

Toisessa videossa näemme opettajan näkökulmasta, kuinka tehdä suoritus, joka arvioidaan oppikirjaan. Opettaja antaa arvosanan ja antaa opiskelijalle palautteen sähköisesti.

Peda.net -sähköinen koe from Mika Auramo on Vimeo.

Entäs sitten?

Itse olen samoilla linjoilla Michael Fullanin kanssa (Stratosphere 2012), kun pohditaan sähköisten sisältöjen ja digitaalisten oppimisalustojen käyttöä. Niiden pitäisi ennen kaikkea helpottaa oppimisprosessia ja niiden avulla pitäisi saavuttaa parempia oppimistuloksia ja lisäksi niiden pitäisi innostaa sekä oppijat että opettajat. Tehtävien pitäisi liittyä oppijoille mielekkäisiin sisältöihin ja koulunulkoiseen maailmaan (tosiasiallisuus) – tämä kaikki ubiikisti.

Oppimisalustojen, oppimateriaalien ja erilaisten sovellusten ei tulisi lisätä opettajan työtaakkaa, vaan päinvastoin helpottaa sitä, tehostaa oppimista ja aikaansaada parempia tuloksia. Yllä olevissa parissa videossa on esimerkkejä esseekokeiden toteuttamisesta ja arvioinnista Peda.netissä. Muutaman ryhmän arvioineena voin sanoa, ettei se ainakaan ole lisännyt työmäärää. Ensi vuotta ajatellen teen muutaman vaihtoehtoisen listan, johon kerään hyperlinkkejä Tekstinhuollon kirjaan ja jaan ne arviointipalautteen mukaan niitä tarvitseville. Peda.netissä olevat kokeet voi kopioida eri kursseille, jos niin haluaa. Digabi-kokeita en ole vielä järjestänyt, mutta varmaan jossain vaiheessa sekin on edessä – kunhan käytettävyys on sillä tasolla, kuin sen pitäisi olla.

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*