ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

Heutagogiaan sopivat hyvin käänteinen oppiminen niin kuin transformatiivinenkin... Lisää... »

Kielioppia tehostetusti

Kielioppia tehostetusti

Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä... Lisää... »

Heutagogiaa ja reflektointia

Heutagogiaa ja reflektointia

Tällä sivulla on muutamia linkkejä aiemmin julkaisemiini teksteihin: heutagogiaa, tvt:tä ja reflektointia pidettyjen kurssien jälkeen. Lisää... »

Mitä uutta?

Mitä uutta?

Tällä sivulla on 24.2.2016 alkaen muutokset ja lisäykset blogiin, uusimmat ensin. Lisää... »

Peda.net-ohjeet

Peda.net-ohjeet

Sivulla on listattu ja ryhmitelty Vimeossa julkaisemani Peda.netissa olevan vuorovaikutteisen oppimateriaalin sekä oppimisalustan käyttöohjeita ja -vinkkejä. Napsauttamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan kanavalle ja katsomaan videoita... Lisää... »

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

Syksyllä 2015 olivat ensimmäiset äidinkielen ja kirjallisuuden lukiokurssit ilman printtimateriaaleja. Niistä raportoin ja reflektoin aiemmin... Lisää... »

Kolmas kerta toden sanoo?

Kolmas kerta toden sanoo?

Suurin muutos tällä kertaa oli niin sanottujen kertaustuntien tai pohjustavien tuntien poistaminen. Aiemmin seitsemänpäiväisessä koeviikossa oli ensimmäistä koepäivää lukuun ottamatta koetta edeltävänä päivänä oppitunti, jonka opettaja sai käyttää esimerkiksi kokeeseen valmistautumiseen. Lisää... »

 

Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle?

Tällä kertaa menenkin lähes suoraan asiaan. Kyseessä on ajatuksia parilta abikurssilta, joilla valmistauduttiin lähinnä suomen kielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen. Arvioinnissani en ollut kovin objektiivinen, tasapuolinen enkä välttämättä reilukaan. En esimerkiksi kommentoinut mitenkään kirjoitelmia, jotka oli mielestäni liian huonosti kirjoitettu (muuta kuin kehotin tekemään uudelleen ja paremmin). Huolimatta siitä kielteistä palautetta ei tullut juuri ollenkaan.

Numeroarvosanoja en ole antanut vuosiin mistään muista suorituksista kuin ylioppilasteksteistä ja vastaavista. Arvioinnin kannalta nykyinen systeemi on helpotus, sillä arvosanat saa annettua Wilmaan jo koepäivänä, ja tuskailu koepinojen kanssa on lopultakin ohi.

Jos olet kiinnostunut teoriasta, taustoista, kirjoittajasta ja aiemmista raporteista, niihin voi tutustua seuraavilla sivuilla:

 

Ongelma

Abiturienttien opiskelumotivaatio voi olla rapautunut monesta eri syystä. Siihen voivat vaikuttaa oppimateriaalin ja pedagogiikan vanhanaikaisuus, analogisuus, tehtävien pirstaleisuus, heikko vuorovaikutus opettajan ja muun opetusryhmän välillä tai monet muutkin syyt.

Ratkaisu

Annetaan abiturienttien opiskella yksilöllisten tarpeiden mukaan. Luotetaan siihen, että opettajan ohjauksessa toimitaan yhteisöllisesti ja yhteistoiminnallisesti, jotta päästään parempiin oppimistuloksiin ja saavutetaan kunkin opiskelijan omat tavoitteet. Mahdollistetaan oman oppimisen personointi, toisin sanoen ohjataan heitä poluille, jotka johtavat heidän itsensä kannalta hyödyllisimpiin ratkaisuihin, tehtäviin ja siten oppimistuloksiin. Tällöin omista lähtökohdista (open ja pienryhmän avulla) vahvistetaan osaamista ja tunnistetaan myös omat kehitystarpeet.

Yritetään uudelleen omaan päämäärään

Näin toimittiin

Käytimme kurssilla yhteisenä oppimisalustana Peda.netissä Tekstinhuollon kirjaa, johon lisäsin omiksi alaluvuiksi eri kurssit: ÄI8 ja ÄI9. Oppimateriaalina oli lisäksi Otavan Särmä (kurssivihot 8 ja 9), SYK-materiaali ja opettajan omat sisällöt (esim. lyseo.org ja livebinders) sekä muutamat muut nettilähteet. Edettiin kiireettömästi, ja jokainen sai keskittyä haluamiinsa asioihin. Jos jokin tunnin tehtävä jäi väliin, muiden teksteistä sai tuntumaa, millaista hyvältä tekstiltä odotettiin. Niitä kommentoitiin, ja  osa muokkasi edelleen opettajan ja ryhmän palautteen mukaan.

Ohjelmaa oppitunneilla

Minimimäärä kurssilla oli kolmesta neljään tekstitaidon vastausta tai kaksi esseetä (toisella kurssilla). Jokainen kurssin läpäissyt näihin pääsikin. Yritteliäimpien abiturienttien tekstejä luin jopa 7 – 8. Kaikki tekstit kirjoitettiin tietokoneella Peda.net-alustalle suoraan oman kurssin sivuille tai linkitettiin palautuskansioihin Google-Drivestä tai vastaavasta. Oppijoilla oli mahdollisuus muokata kirjoittamiaan tekstejä uusiksi ja valita mieluisammat tehtävät pakottomasti.

Arviointitoimintona oli Peda.netin arviointityökalu. Luin tekstit sitä mukaa, kun opiskelijat niitä kirjoittivat. He saivat palautteen sähköisesti useimmiten välittömästi. Sen lisäksi oppituntien aikana oli tarjolla ohjausta yhdessä keskustellen, ja näiden yhdistelmä tuntuikin tuovan toivotunlaista tulosta.

Osa kurssin opiskelijoista olikin tehnyt ennen koeviikkoa riittävästi tehtäviä myös omatoimisesti, joten heidän ei ollut tarpeen tulla koululle enää koepäivänä, vaan he tekivät omatoimisesti koepäivän yksilölliset tehtävät. Kertaustunnilla käytiin ohjauskeskusteluissa henkilökohtaisesti läpi omia vahvuuksia ja heikkouksia ja sen mukaisesti toimittiin koepäivänä, esim. tietyntyyppisen vastauksen harjoittelu, käsitteiden opiskelu tai kielenhuollon perusasioiden kertaus.

Oppijat pitivät oppimispäiväkirjaa. Siihen he kirjasivat tekemisiään, suunnittelivat tehtäviään ja reflektoivat osaamistaan. Opettaja määritteli tunnin alussa lyhyesti opiskeltavat aiheet. Niitä sai tehdä tai edetä omaan tahtiin. Särmä-kurssivihon tehtävät olivat useilla tunneilla yhtenä vaihtoehtona, ja osa opiskelijoista niitä tekikin.

Uusittu koeviikko sopii minulle paremmin.

Tulokset

Kursseilla olin alun perin opiskelijoita 56, ja heistä kurssi keskeytyi yhdellätoista. On melko tavanomaista, että keskeytysprosentti on kahdenkymmenen ja kahdenkymmenen viiden välillä syventävillä kursseilla. Osalla poissaoloja kertyi yli sallitun eli enemmän kuin neljä. Näitä oli määrästä yli puolet.  Joku jätti kurssin kesken tuntemattomasta syystä, osa ilmoitti, ettei vain jaksa tai viitsi osallistua. Pari abia ei vain saanut aikaiseksi riittävästi aikaiseksi arvioitavia tehtäviä.

Kyselyyn vastasi määräajassa 33/40. Yhteensä kyselyyn oli mahdollista vastasta 45 opiskelijalla, ja heistä viisi suoritti molemmat kurssit (ÄI8 ja ÄI9). Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että kauttaaltaan asenne on pääosin ollut myönteinen, saavutettu parempia tuloksia. Ryhmien keskiarvot olivat parempia kuin aiemmin paperikirjoilla opiskeltuna (usein jossain 6,2 – 6,8 välillä). Kiitettäviä arvosana tuli normaalia enemmän (lisää myöhemmin).

Minusta tuntuu, että opin näin paremmin.

 

Kyselystä poimittua

Kommentoi muuttunutta arviointikäytäntöä: sähköisyys, suora palaute, tekstinhuolto ja muokkausmahdollisuus entiseen verrattuna

Luovuin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta paperisista esseistä ja tekstitaidon vastauksista. Kaikki tehtiin sähköisesti Peda.netiin Tekstinhuollon kirjaan. Osalle oppilaista annoin täsmätehtäviä, lihavoin teksteihin virheitä ja ongelmakohtia. Pyrin antamaan teksteihin palautetta sitä, mukaa kuin opiskelijat kirjoittivat. Tekstiä tulikin huomattavasti enemmän luettavaksi kuin aiemmin paperilla kirjoitettaessa. Tekstejä oli enemmän ja ne olivat aiempaa selvästi parempia.

Kirjoitin enemmän kuin edellisellä suomen kielen kurssilla.

 

Kirjoitin parempia tekstejä kuin aiemmin.

 

Muuttunut arviointikäytäntö antaa enemmän tilaa oppimiselle ja kehittymiselle.

Todella hyvä ja toimiva systeemi. Saa palautettua tekstin milloin haluaa, ja saa siihen nopeasti palautetta.

Sähköisyys tekee arvioinnista ja tekstin jälleenmuokkaamisesta huomattavasti tehokkaampaa ja järkevämpää.

Paljon selkeämpi, sillä numeron lisäksi opettajan, sekä opiskelijoiden kommentit antavat selkeämmän kuvan osaamisestani.

Nopea palaute tekstin parantamiseksi on erittäin hyödyllistä. Mahdollisuus tekstin muokkaamiseen jälkikäteen on suurin plussa sähköisessä työskentelyssä.

Suoraa palautetta on mukava saada, koska siten saan tietää suoraan missä on parantamisen varaa. Voin myös kysyä, jos minulla on jotain kysyttävää. Sähköisyys on ihan okei. Sähköistymisen ansiosta tekstiään voi muokata helposti esimerkiksi jos haluaa lisätä jotakin tai poistaa.

Arvioi, miten osasit asettaa tavoitteesi ja miten pääsit niihin

En asettanut kenellekään muita tavoitteita kuin tutkinnon läpäisyyn vaadittavan osaamistason. Sen sijaan keskusteluissa kerroin tai ohjasin, millaisiin tuloksiin oppijalla olisi mahdollisuus sopivan harjoittelun myötä (lähikehityksen vyöhyke). Näin moni heistä asettikin omia tavoitteita jopa aiempia odotuksia ylemmäs. Onnistumisten myötä käsitys omasta osaamisesta vahvistui (minäpystyvyys). Tottumattomuus suunnitelmallisuudessa ja omien tavoitteiden asettamisessa oli muutamille ongelmallista. Osalla on käytetty menetelmä oli entuudestaan tuttu, ja heillä olikin helpompaa, eikä patistamista juuri tarvittu.

Huonosti pääsin, olisi pitänyt yrittää enemmän.

Tavoitteet täyttyivät hyvin tekemällä kunnolla tehtävät.

Osasin asettaa tavoitteet hyvin, mutta en aivan päässyt niihin.

En osannut asettaa tavoitteita, mutta huomasin kuitenkin kehitystä koko kurssin ajan.

Halusin oppia kirjoittamaan edes keskiverron tekstitaidonvastauksen, ja opinkin enemmän kuin odotin.

En oikein asettanut kurssin alussa itselleni tavoitteita. Alussa kirjoittamani esseet eivät olleet niin hyviä, mutta opettajan antama palaute sai minut panostamaan niihin asioihin, joissa oli panostettavaa.

Mikä sujui hyvin? Miksi?

Kurssin opiskelutapa sopi minulle.

Loppua kohden vastaukset paranivat, sillä aloin oppia tekniikkaa.

Esseiden työstäminen. Opin kurssin aikana paremmin työstämään tekstejäni.

Hyvin, helpompi oli kirjoittaa koneella ja muokkaa, joka säästi aikaa ja jaksoi auttamaan tekemään ylimääräisiä.

Tehtävien teon suunnittelu, koska tehtäviä sai tehdä vapaammin ja enemmän silloin kun halusi kuin muilla äi kursseilla.

Kirjoittaminen. Koneella kirjoittaminen on niin paljon helpompaa ja nopeampaa, että tehtäviin jaksaa kirjoittaa huomattavasti enemmän sisältöä.

Kursilla tehtiin paljon töitä ja tuntui että olisi parantunut hieman kirjoittajana tai ainakin tullut parampi ymmärrys omasta kirjoitustasostaan.

 

Mikä ei ihan onnistunut? Miksi?

Muokkasin opettajalta saadun palautteen perusteella tekstejäni uudelleen.

Kappaleiden toisiinsa liittyminen, jatkuvuus.

Olisin voinut parannella vanhoja jo arvioituja tekstejä.

Tekstitaidon vastauksessa käytettävät käsitteet tai osa-alueet eivät olleet täysin hallussa.

Yksityiskohdat, sillä en kertonut asioita tarpeeksi tarkasti ja jään helposti toistamaan asioita.

Tekstejä olisi voinnut korjailla enemmän ja keskittyä sen korjaamiseen kussakin tekstissä, missä oli enetin ongelmia.

Olisin voinut kirjoittaa enemmän tekstejä. Tuntui hieman vaikealta keskittyä vain yhteen tehtävään kunnolla. Tuntui myös, että yhden oppitunnin aikana ei ehtinyt oikein syventyä tekstin kirjoittamiseen. Tämän vuoksi niitä jäi vähän keskeneräisinä roikkumaan.

Vapaa palaute

Oppimispäiväkirja (katkelma)

Systeemi toimii niin kuin pitääkin.

Oppimispäiväkirjan avulla on helppo seurata omaa tekemistä ja edistymistä.

Hyvä kurssi pidin siitä, että annettiin aihealue ja siitä sai itse päättää mitä tehtäviä lähti tekemään.

Sähköinen kurssi oli mukava. Erinomaista oli, että jokaisen tunnin ohjeistukset löytyivät selkeästi peda.net:stä.

Sähköisyys tekee arvioinnista ja tekstin jälleenmuokkaamisesta huomattavasti tehokkaampaa ja järkevämpää.

Paljon erilaisia tehtäviä. Plussana myös se, että sai tehdä sellaisia tehtäviä, mitkä tuntuivat itselleen hyödyllisiltä!

Tykkään, kun opettajalta saa palautteen kirjoitetuista teksteistä. Moni opettaja tyytyy vain antamaan numeron ja jättää kirjoittamatta ollenkaan kritiikkiä.

Itselleni tämä oli positiivinen kokemus. Sähköinen opiskelu oli luontevampaa ja loogisempaa kuin kuvittelin, ja tuntui että oikeasti oppi kirjoittamaan paremmin. Myös rakentava palaute opettajalta ja sen mukaisesti tekstin viilaaminen oli mielestäni hyödyllistä ja onnistunutta.

Kurssipalaute kokonaisuudessaan

Kurssipalaute (ÄI8 ja ÄI9) from Mika Auramo on Vimeo.

 

Kommentti

Tehtävänannoissa en edes pyrkinyt tasapuolisuuteen ja siihen, että olisin arvioinut abiturientteja kaikkia samalla tavalla. Ylioppilastehtävät toki arvioin YTL:n arviointikriteerien mukaan. Virheiden osoittamiseen punakynää ei tarvittu, enkä niitä korjannut opiskelijan puolesta. Osa abeista oli tehnyt valtavasti omatoimista työtä jo hyvissä ajoin ennen koeviikon alkua. Näiden ei tarvinnut tulla kouluun koeviikolla,  vaan heillä oli mahdollista tehdä tehtäviä sovitusti tai oman harkinnan mukaan sähköisesti.

Kolmasosalla oli puutteita osaamisessa vielä ennen koeviikkoa. Osalle annoin vain formatiivista palautetta, toisin sanoen vain kommentoin joitakin kirjoitelmien osa-alueita ja kannustin kertaamaan (linkittämällä tarpeellisiin tehtäviin) tekstinhuollon eri osa-alueita. Kokonaisarvosanan annoin suorituksista vasta, kun niissä oli selvästi yritystä (minimitaso päättökokeen läpäisemiseksi) tai ne olivat edes lähellä opiskelijan normaalia taitotasoa. Tekstejä kommentoin, ja monien kanssa kehitimme niitä yhteistoiminnallisesti.

Jokunen harva opiskelija on vuosien varrella kokenut edellä mainitun tapaisen kohtelun epäoikeudenmukaiseksi. Niitä onkin päässyt selvittelemään rehtorin kanssa. Esille on noussut kollegoista poikkeavat metodit. Toisaalta on hankala kehittää mitään, jos kaikki tehdään samalla tavalla kuin aina ennenkin. Vain kaksi vastanneista oli sitä mieltä, ettei kurssilla käytettävät metodit itselle aivan sopineet. Iso prosenttiosuus oppi tällä tavalla kuitenkin paljon paremmin tai erityisen hyvin:

 

Tarkemmat keskiarvot ja tähän tapaan vastaukset videolla kokonaisuudessaan tulevat viipeellä.

 

One Response to Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle?

  1. Mika sanoo:

    Edit. 5.2. Lisäsin videon, jossa on kurssipalaute kokonaisuudessaan. Ks. albumista vastaavia videota: https://vimeo.com/album/4397574

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*