ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

Heutagogiaan sopivat hyvin käänteinen oppiminen niin kuin transformatiivinenkin... Lisää... »

Kielioppia tehostetusti

Kielioppia tehostetusti

Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä... Lisää... »

Heutagogiaa ja reflektointia

Heutagogiaa ja reflektointia

Tällä sivulla on muutamia linkkejä aiemmin julkaisemiini teksteihin: heutagogiaa, tvt:tä ja reflektointia pidettyjen kurssien jälkeen. Lisää... »

Mitä uutta?

Mitä uutta?

Tällä sivulla on 24.2.2016 alkaen muutokset ja lisäykset blogiin, uusimmat ensin. Lisää... »

Peda.net-ohjeet

Peda.net-ohjeet

Sivulla on listattu ja ryhmitelty Vimeossa julkaisemani Peda.netissa olevan vuorovaikutteisen oppimateriaalin sekä oppimisalustan käyttöohjeita ja -vinkkejä. Napsauttamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan kanavalle ja katsomaan videoita... Lisää... »

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

Syksyllä 2015 olivat ensimmäiset äidinkielen ja kirjallisuuden lukiokurssit ilman printtimateriaaleja. Niistä raportoin ja reflektoin aiemmin... Lisää... »

Kolmas kerta toden sanoo?

Kolmas kerta toden sanoo?

Suurin muutos tällä kertaa oli niin sanottujen kertaustuntien tai pohjustavien tuntien poistaminen. Aiemmin seitsemänpäiväisessä koeviikossa oli ensimmäistä koepäivää lukuun ottamatta koetta edeltävänä päivänä oppitunti, jonka opettaja sai käyttää esimerkiksi kokeeseen valmistautumiseen. Lisää... »

 

Tekstitaidon koe syksy 2014 (12.9.2014) – lähilukua

Lue tehtävävihko ja valitse koetehtävistä yksi ja kirjoita tehtävänannon mukainen vastausteksti. Tutustu tekstitaidon vastauksen kirjoittamisen ohjeisiin. Luonnostele vastausta ottamalla huomioon tehtävänannon jälkeiset ohjeet. Älä viittaa muihin aineiston ulkopuolisiiin teksteihin.

Tutustu myös:

 

1. Mitä katkelman perusteella voi päätellä Rahalla saa -romaanin henkilöiden elämäntavoista
ja arvoista?

Silmäile kirja-arviosta, mitä romaanissa tapahtuu.
Merkitse katkelmasta kohdat, joista paljastuu miesten suhtautuminen muihin ihmisiin.
Miten katkelmassa näkyy suhde rahaan ja tavaroihin?
Miten JW eroaa muista katkelman henkilöhahmoista?
Millaista ihmistyyppiä he edustavat?

2. Mistä syntyy Rahalla saa -romaanin katkelman tyyli?

Eroaako romaanin ilmaisutapa muista lukemistasi romaaneista (jännitys / rikos)?
Alleviivaa eroavaisuudet normaalista asiatyylistä, kuten alatyyli ja arkityyli jne.
Listaa katkelman sanoja yhdistäviä piirteitä ja sanaperheitä.
Miten retoriset keinot ja sävy vaikuttavat tekstin tyyliin (erilaisia sävyjä)?
Erittele lause- ja virkerakenteita, esim. onko se pelkistettyä, kuvailevaa, vaihtelevaa jne.
Millaiselta katkelman kokonaisrakenne vaikuttaa: näkökulma, asenne, rytmi jne.

3. Miten kertomusmuoto tukee Rapalan markkinointitekstin (s. 5) tavoitteita?birds

(Tehtävänanto on ongelmallinen: tekstiä ei ole enää saatavilla, joten oletetaan, että sillä on pyritty edistämään myönteistä mielikuvaa Rapalasta ja yrityksen tuotteista.)


Kirjoita muutaman virkkeen luonnos, johon lisäät jokaisen jakson ydinvirkkeen ja yhden tukivirkkeen.
Mitä ja miksi joitakin asioita painotetaan ja mihin sillä pyritään?
Millaisen mielikuvan kertomus välittää Rapalan luojasta ja tuotteista?
Huomioi jäsentelytapa (aikajärjestys) ja myös kuvitus ja kuvateksti.
Miten kertomus liittyy Rapalan brändiin?

4. Erittele Turkkia käsittelevien tekstien (s. 6–8) tekstilajipiirteitä.

Silmäile Kirsti Härkösen Kunniallisen naisen taakka -kirjasta kirjoitettua kritiikkiä.
Kirja on tekstilajiltaan raportti. Miten se ilmenee tekstikatkelmassa?
Toinen teksteistä on genreltään matkailuesite. Mitä yhteisiä piirteitä matkakohde-esittelyissä on?
Kolmas teksteistä on tekstikokonaisuus eli Turkin valtion ylläpitämä matkailusivuston etusivu. Avaa sitä genreanalyysin avulla ja listaa tekstilajipiirteitä.
Tee vastauksesi loppuun yhteenveto tms. Älä laadi toisistaan irrallisia erittelyjä.

5. Millaisen kuvan aineiston tekstit (s. 6–8) rakentavat Turkista?

Määrittele jokaisen tekstin teesi, tavoite ja kohderyhmä.
Vertaile aineistoja keskenään: listaa erot ja yhtäläisyydet (Venn-diagrammi).
Käsittele tekstejä rinnakkain ja pyri tavoittamaan ideologia tekstien taustalla.
Lue tekstianalyysiohjeita ja sovella niitä.

Aineistot

  •  Jens Lapidus, Rahalla saa (2006), suom. Anu Koivunen (2008), katkelma romaanista
  • Normark Suomi Oy:n sivustolla oleva henkilökuva Lauri Rapalasta <http://www.normark.fi/tuotelistaus/rapala_tarina>. Luettu 14.8.2013. (ei saatavilla sähköisesti)
  • Kirsti Härkönen, Kunniallisen naisen taakka – raportti seksuaalisesta väkivallasta Turkissa (2004), katkelma tietokirjasta (yo-kokeen tehtävissä kirjan nimi vain osittain)
  • Mika Minetti: Istanbul Tanssin pyöreissä,  Sanoma Media Finland Oy:n julkaisema Me Naiset -lehden matkailuliite (ks. netistä)
  • Turkin valtion kulttuuri- ja matkailutoimiston sivuston etusivu (vanha versio) <www.turkki.fi>. Luettu 3.9.2013. (yo-kokeen tehtävissä julkaisijan nimi vain osittain)

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*