ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen

Heutagogiaan sopivat hyvin käänteinen oppiminen niin kuin transformatiivinenkin... Lisää... »

Kielioppia tehostetusti

Kielioppia tehostetusti

Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä... Lisää... »

Heutagogiaa ja reflektointia

Heutagogiaa ja reflektointia

Tällä sivulla on muutamia linkkejä aiemmin julkaisemiini teksteihin: heutagogiaa, tvt:tä ja reflektointia pidettyjen kurssien jälkeen. Lisää... »

Mitä uutta?

Mitä uutta?

Tällä sivulla on 24.2.2016 alkaen muutokset ja lisäykset blogiin, uusimmat ensin. Lisää... »

Peda.net-ohjeet

Peda.net-ohjeet

Sivulla on listattu ja ryhmitelty Vimeossa julkaisemani Peda.netissa olevan vuorovaikutteisen oppimateriaalin sekä oppimisalustan käyttöohjeita ja -vinkkejä. Napsauttamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan kanavalle ja katsomaan videoita... Lisää... »

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti

Syksyllä 2015 olivat ensimmäiset äidinkielen ja kirjallisuuden lukiokurssit ilman printtimateriaaleja. Niistä raportoin ja reflektoin aiemmin... Lisää... »

Kolmas kerta toden sanoo?

Kolmas kerta toden sanoo?

Suurin muutos tällä kertaa oli niin sanottujen kertaustuntien tai pohjustavien tuntien poistaminen. Aiemmin seitsemänpäiväisessä koeviikossa oli ensimmäistä koepäivää lukuun ottamatta koetta edeltävänä päivänä oppitunti, jonka opettaja sai käyttää esimerkiksi kokeeseen valmistautumiseen. Lisää... »

 

Tag Archives: wilma

Wilma-koulutusta ti 13.11. ja to 15.11.

Tiistaina on koulussamme itsenäisen opiskelun iltapäivä, jolloin opiskelijat opiskelevat itsenäisesti yhden oppitunnin ajan kotonaan. Samaan aikaan opettajat pakertavat koulussa opiskellen ohjatusti. Yhtenä päivän aiheen on mm. Wilman koetoimintojen käyttäminen. Muutama opettaja tätä jo käyttääkin.

Alla on pari esimerkkiä, kuinka koetoiminnot näkyvät ja toimivat oppilas- ja opettajanäkökulmasta. Ensin mainittu on vapaasti saatavilla ja jälkimmäinen vain koulutukseen osallistuvilla.

Hyödyt ja haitat, ensin hyödyt:

 • Opiskelija näkee Wilmasta tulevat kokeet.
 • Opiskelija saa käsityksen, miten eri kokeet vaikuttavat kurssiarviointiin.
 • Opiskelija voi selata Wilmassa kuluvan lukuvuoden aikaisia koesuorituksia.
 • Opiskelija saa yksittäisen kokeen arvosanat heti tietoonsa, kun opettaja on julkaissut ne.
 • Koska kaikki opiskelijat eivät vastaanota kurssikokeitaan, he näkevät silti suoritukset Wilmassa.
 • Huoltaja pystyy seuraamaan Wilmasta opiskelijan opintomenestystä tehokkaasti, kun opettaja on julkaissut arvosanat.
 • Hallinto (opot, rehtorit, opintotoimisto) pystyvät seuraamaan yksittäisiä suoritteita kursseilla.
 • Opettajan ei tarvitse enää kirjata yksittäisiä kokeita omaan arviointikirjaan tai kurssipäiväkirjaan.
 • Opettajan kannalta arviointi helpottuu, sillä se on nopeampaa ja yksittäiset koesuoritukset helposti saatavilla Wilmassa.

…ja muutamat haitat:

 • Opettajan pitää tulostaa jakson jälkeen arkistoitavaksi (ainakin itselleen) menneen jakson kurssikohtaiset koelistaukset, sillä seuraavana lukuvuonna koetulosten selailu ei onnistu Wilmassa.
 • Opettaja joutuu käyttämään Primusta, jos hän haluaa muokata edellisen lukuvuoden arviointia (kokeet), ellei koulussa toimita muulla tavoin.
 • Vaatii pari jaksoa totuttelua, kunnes homma alkaa luonnistua entistä käytäntöä rivakammin ja helpommin.

Oppilaan Wilma (kokeet)

Opettajan Wilma (kokeet)

Kurssiarvioinnin painotuksia

Viime syksystä aloimme painotttaa ylioppilastehtäviä kurssiarvioinnissa. Koska kuudellatoista viime keväänä yo-kokeisiin osallistuneilla koe epäonnistui täysin, opettajallakin on itsearvioinnin paikka. Jotta kurssiarviointi vastaisi paremmin menestymisen edelletyksiä päättökokeessa, yksittäisten pakollisten kurssien tulisi vastata aika pitkälti pärjäämistä ylioppilastehtävissä (essee ja tekstitaidon koe). Tuntiosaaminen ja -aktiivisuus voi vaikuttaa kurssiarviointiin ±1 numeroa.

Lukuvuodesta 2011–2012 olen käyttänyt Wilmaa, ja opettajan arviointivihkosen käyttö on viimeinkin jäänyt kokonaan. Wilmassa niin huoltaja kuin opiskelijakin näkevät yksittäisten arvioitavien kurssisuoritusten kouluarvosanat ja kaikkien kokeiden tai vastaavien keskiarvon. Muut tehtävät kuin edellä mainitut ylioppilastehtävät arvioidaan painokertoimella yksi ja ylioppilastehtävät kertoimella kaksi (ks. opiskelijaesimerkki). Jotta Wilmassa yksittäisten suoritusten keskiarvo ja kaikkien keskiarvo olisi paremmin laskettavissa ja vastaisi kouluarvosanoja, olen muuntanut arvioinnin niitä vastaaviksi.

Edelleen jatkamme käytäntöä, että hylätyt esseet ja tekstaidon vastaukset on kirjoitettava hyväksytysti. Jos tekstitaidon vastausten yhteispistemäärä jää yhteen (kokeessa kaksi vastausta), kurssi arvioidaan T-merkinnällä (kurssi täydennettävä). Täydentäminen tapahtuu äidinkielen ja kirjallisuuden T-koepäivänä. Puuttuva tai em. hylätty suoritus on tehtävä hyväksytysti viimeistään seuraavan jakson loppuun mennessä tai kurssi on suoritettava uudelleen.

Jos kurssin arvosana on neljä, opiskelija osallistuu normaalisti kokeeseen uusintakuulustelupäivänä. Varmista opettajalta  koetehtävät.