Verkko 4 kokemuksia: älytunteja ja itsenäisyyttä

Kursseillani oli kolmas kerta (tällä kurssilla eOpin kustantama Verkko 4), jolloin oppilailla oli mahdollisuus osallistua äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisen kurssin opiskeluun kokonaan sähköisesti. Osa oppilaista (16/32) oli ollut jo yhdellä tai kahdella ”koneäikän” kurssilla, ja työskentely lähtikin entistä ripeämmin liikkeelle.

Tällä kertaa oppilaiden kurssiarviointi ja kurssin palautekysely keskittyi pitkälti oman oppisen hallintaan, yhteistyö- ja johtamistaitoihin. Kurssilla noudatettiin oppilaskeskeistä, käänteistä ja mahdollisimman paljon oppilaan itsemääräytyvyyttä tukevaa menetelmää.

Suurin osa oppilaista vaikutti kyselyn perusteella olevan tyytyväisiä normaalia käytäntöä vapaampaan oppiseen. Vaikka valinnanvaraa tehtävissä oli, silti ryhmän ja opettajan ohjauksessa saatiin pääpiirteittäin oppikirjan keskeiset sisällöt käsiteltyä. Kun tehtävät eivät jääneet omaan sinikantiseen vihkoon, kaikkia tehtäviä ei tarvinnut itse tehdä, vaan tutustuttiin muiden kurssilaisten tekemiin harjoituksiin ja kommentoitiin sekä sähköisesti että kasvotusten niitä oppituntien aikana.

Jäljempänä on poimintoja oppilaiden vastauksista kysymysten ja suppean määrittelyn jälkeen. Lue kyselyn vastaukset kokonaisuudessaan.

Kurssipalaute ÄI4

 

Mitä opin yhdessä tekemisestä ja miten opin sosiaalisesti?

Työskentely tapahtui ns. kotiryhmissä, eli oppilaat muodostivat muutaman oppilaan tiimejä, jotka tekivät samaan tai lähes samaan tahtiin heille osoitettuja tai tarjottuja tehtäviä e-kirjan eri tehtäväkokonaisuuksista tai osa-alueista, esim. argumentointia, kielenhuoltoa, tekstilajeja jne.

 • Opin, että yhdessä tekemällä opin paremmin kuin yksin.
 • Jokaisen mielipide pitää ottaa huomioon ennen päätösten tekoa.
 • Yhdessä tehtävät tuntuivat menevän paremmin. Ja tehtävien oli hauskempaa.
 • Opin, että oppiminen ei ole pelkkää yksin pänttäämistä, vaan se voi olla myös sosiaalisesti kehittävää.
 • Opin toimimaan ryhmässä paremmin, koska sähköisessä kirjassa on paljon enemmän ryhmätyö mahdollisuuksia.
 • Sosiaalisesti sain muutaman uuden ystävän ja sain enemmän itsevarmuutta luokan edessä esiintymiseen väittelyiden kautta. Yhdessä tekeminen oli myös kivaa ryhmän kanssa, sillä tehtävät vaikuttivat helpommilta ryhmän kanssa.

Katso kurssin opetussuunnitelma ja kirjoita lyhyesti, miten mielestäsi suoriuduit.

Yhtenä itsearviointikysymyksenä oli selvittää, miten oppilas saavutti opetussuunnitelman tavoitteet omalta osaltaan. Tilastojen perusteella näin useimmiten kävikin ja ryhmän keskiarvo oli puolisen numeroa parempi kuin verrokkiryhmillä (Särmä) tältä ja edelliseltä vuodelta.

 • Suoriuduin mielestäni ihan hyvin.
 • Mielestäni suoriuduin hyvin, opin kaikkiin suunnitelmissa mainittuihin kohtiin jotain uutta.
 • Asiat olivat lähtökohtaisesti mielenkiintoisia ja olen saanut enemmän kokonaiskuvaa.
 • Onnistuin mielestäni suhteellisen hyvin. Tekstitaidon vastaus yllätti positiivisesti.
 • Olen onnistunut kehittämään äidinkielen taitojani opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Suoriuduin kohtalaisen hyvin mielestäni, tämänlainen kurssi on täysin uutta minulle mutta pidin siitä.

 

Vertaa kokemustasi myös paperikirjaan: Mitä hyviä puolia tai haasteita löydät e-kirjasta verrattuna paperiseen oppikirjaan?

Noin puolet kurssin opetukseen osallistuneista oli jo käyttänyt Verkkoa aiemmin, ja käyttö oli lähes kaikilla hyvällä tasolla. Liikkuminen kirjassa koettiin helpoksi, sillä merkkasin kirjaan lisättyyn tuntipäiväkirjaan oppituntien ohjelman ja valittavia tehtäviä. Oppilaat pitivät omaa tuntipäiväkirjaansa, johon merkitsivät linkin tekemiinsä tehtäviin. Useimmat niistä tehtiin yhteistoiminnallisesti tai siten, että tekstit ja keskustelut olivat muiden nähtävillä ja kommentoitavissa. Näin saatiin vertaispalautetta ja tehostettu omaa oppimista.

 • E-kirjassa tehtävänannot selvempiä.
 • Nyt kun Peda.net-sivustoa on oppinut käyttämään kunnolla, en löydä tästä huonoja puolia.
 • E-kirja oli paljon monipuolisempi. Siinä hyödynnettiin myös paljon paremmin ryhmätyömahdollisuuksia.
 • E-kirjaa helpompi ja nopeampi käyttää. Kaikin puolin parempi kuin paperinen oppikirja.
 • E-kirja on mielestäni paljon parempi, siinä saa opiskella omatoimisesti, mutta myös ryhmässä. Se voittaa paperisen kirjan mennen tullen.
 • E-kirjan hyviä puolia oli se, että tehtävät merkittiin aina tuntipäiväkirjaan. Normaalisti pitäisi tehdä vihkoon tehtäviä, mikä on tylsempää.
 • E-kirja on ainakin miljoona kertaa kätevämpi kuin paperikirja, koska se mahdollistaa jokaisen yksilön kehittymisen omaan tahtiin. Samalla oppii vastuullisuutta opiskelustaan, koska oppiminen on omissa käsissä.

 

Kurssilla oli muutama ns. älytunti, jolloin opiskelija sai päättää mitä opiskeli. Miten se sopi sinulle?

Parilla tunnilla oppilailla oli valinnanvapaus tehdä oppikirjan tehtäviä oman mielen mukaan. Tällöin tehtiin rästiin jääneitä tehtäviä tai muita kurssiin kuuluvia kirjoitelmia, valmisteltiin yhteisiä esityksiä jne.

 • Hyvin, koska se oli ryhmän kanssa kivaa.
 • Hyvin, sai vapaasti tehdä tehtäviä oman mielen mukaan.
 • Se oli ihan mukavaa muutosta normaaliin opiskeluun.
 • Se sopi minulle hyvin, koska sai edetä omaan tahtiin.
 • Nämä tunnit sopivat minulle hyvin. Sain tehtyä kyseisillä tunneilla todella paljon tehtäviä.
 • Pidin älytunneista, sillä itse valitsemien tehtävien tekeminen on paljon mukavampaa.

 

Kommentoi oppituntien rakennetta. Käytettiin ns. käänteistä opetusmenetelmää (flipped learning).

Oppitunnit menivät pääsääntöisesti niin, että opettaja oli mahdollisimman vähän äänessä luokan edessä. Toisinaan oli tarpeen määritellä tekstianalyysin käsitteitä, puheenpito-ohjeita tms. Tällöin oppilaille annettiin kotiin lukutehtäviä, jotta niihin sai valmistautua ja pyrkiä omaksumaan aihepiirejä omin päin. Oppitunneilla aikaa ei haaskattu siihen, että opettaja luennoi ja oppilaat kopioivat tekstejä. Teoria ja ohjeet jaettiin oppilaille tutustuttavaksi oppikirjasta ja muista lähteistä.

 • Oli todella myönteinen uudistus!
 • Hyvä rakenne, opettaja ei ollut liian pitkään äänessä.
 • Pidän tästä opetus rakenteesta todella paljon.
 • Vallan mainio, on hyvä muistaa että apua tarvitsevat voivat kysyä jos jokin on epäselvää.
 • Mielestäni se, että opettaja antaa enemmän aikaa oppilaille opiskeluun, on hyvä asia.
 • Oppitunnit olivat mukavia. Aikaa tosiaan jäi enemmän vuorovaikutukseen.
 • Mielestäni oppituntien rakenne on hyvä, koska tekemistä riittää koko tunnin ajaksi. Lisäksi minusta on hyvä, että tehtäviä ei ole pakko saada valmiiksi tunnilla, vaan niitä voi jatkaa myös rauhassa kotona.

 

Vertaa koepäivän järjestelyä ja ohjelmaa muihin kursseihin.

Koepäivällä ei ollut pakollisia kirjoitustehtäviä muuta kuin yksi laajahko kirjoitelma tai jokin muu kurssiin liittyvä tehtävä, esim. bonustehtävä tai jokin muu, jolla saattoi osoittaa kurssiin liittyvien aihekokonaisuuksien omaksumista ja osaamista. Oppilailla oli mahdollisuus kirjoittaa uudelleen jo arvioituja tehtäviä, esim. kirjallisuuskritiikkiä tai ylioppilaskirjoitelmia. Yhdeksän oppilasta käyttikin tätä mahdollisuutta.

Puolentoistatunnin jälkeen siirryttiin kahdenkeskisiin arviointikeskusteluihin, joissa aikaa oli varattu per oppilas 6 minuuttia. Tällöin sovittiin yhdessä kurssin arvosana, ja käytiin läpi tehtäviä ja eriteltiin, mitä olisi voinut tehdä toisin, jotta arvosana olisi ollut vielä parempi. Rupattelu oli leppoisaa, ja saatiinpa ratkaistua keväästä jäänyt arviointivirhe korjattua, ja oppilas sai kympin kurssistaan.

 • Koepäivä järjestely on hyvä ja nerokas
 • Hieman rennompi päivä keskellä koeviikkoa tuli kyllä tarpeeseen.
 • Koepäivän järjestys oli todella hyvä ja jäi aikaa korjailla muita tehtäviä.
 • Rennonpaa, ei tule viimeisenä päivänä kiire tehdä kaikkia kurssin tehtäviä, kun ne on tehnyt etukäteen.
 • Koepäivä on hyvin suunniteltu. Muissa pitää ahertaa kokeen parissa, mutta äidinkielessä on hieman rennompaa tekemistä.

Mitkä tehtävistä olivat hyviä?

Oppilailta kysyttiin myös mielipidettä, mitkä tehtävistä olivat hyviä. Suurin osa niistä tuntui sopivan ryhmän oppilaille. Aina ei voi miellyttää kaikkia, muutama tehtävä koettiin huonoksi, esim. pitkät kirjoitustehtävät ja sellaiset keskustelutehtävät, joita ei dokumentoida.

 • Kritiikki ja essee.
 • Kaikki kirjan tehtävät olivat mielestäni hyviä ja asiallisia.
 • Mielipidekirjoitukset, Hauskat kuvatehtävät jakommentoinnit yms..+
 • Vapaammat taikka tarkasti rajatut sekä selkeästi ohjeistetut tehtävät.
 • Pidin kielenhuollontehtävistä, ne olivat sopivan yksinkertaisia ja samalla niistä oppi.
 • Ryhmässä keskustelut, koska niissä pääsi kuulemaan muiden mielipiteitä. Kielenhuollon selkeän rakenteen ansiosta.
 • Ryhmässä tehtävät tehtävät, joissa sai miettiä yhdessä ja samalla kehittää sosiaalisia taitoja.
 • Mielestäni kaikki tehtävät olivat hyviä, erityisesti ne, joissa piti analysoida pohjatekstiä ja kaikki ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tehtävät.

”E-kirja on ainakin miljoona kertaa kätevämpi kuin paperikirja, koska se mahdollistaa jokaisen yksilön kehittymisen omaan tahtiin. Samalla oppii vastuullisuutta opiskelustaan, koska oppiminen on omissa käsissä.”

Sarjassa ilmestyneet tekstit

Mediaviikko ja mobiilikäyttäytyminen: top-listat

Ensimmäisellä vuositasolla tehdään mediapäiväkirjaa, ja samalla teetin oppilaille kyselyn, johon vastasi reilut neljäkymmentä oppilasta.

Alla on pari kuvaa (napsauta isommaksi) ja video suosituimmista sovelluksista.

Suosituimmat sovellukset Toisiksi suosituimmat sovellukset
Koko lista

Suosituimpia mobiilipelejä from Mika Auramo on Vimeo.

Kysely 11/15

Sähköinen koe Livebindersillä

photo

Ensimmäinen Kirjoittamistaidon harjoituskoe järjestettiin 2.10., ja lukion opettajat miettivät oppilaitoksissaan, miten järjestää oppilaille sähköisiä kokeita. Yksi vaihtoehto on Abitti, joka tätä kirjoitettaessa on vielä raakile, ja sen käyttömahdollisuudet ovat varsin rajalliset.

Varsinaista koetta ei ole saatavilla, mutta Digabin sivuilla oleva koe pilkottu monelle alisivulle, ja sen käyttäminen on aika hankalaa. Jos opettaja sen sijaan haluaisi ottaa käyttöön helppokäyttöisen vaihtoehdon, valinta voisi olla Livebinders. Siinä on selkeänä etuna yksinkertainen välilehtiin sijoiteltu sisältö. Tällöin kaikki kokeessa tarvittavat sivut on mahdollista lisätä yhdelle nettisivulle. Livebindersin ilmaisversio riittää pitkään (100 MB tilaa), jos linkittää sisällöt muualta palveluun.

Käytin testimielessä muutama vuosi sitten Livebindersiä, mutta tänä syksynä otin sen laajempaan käyttöön lisäämällä eri välilehdille tehtävänannot ja aineistot. Perusidea on yksinkertainen: lisätään välilehtiin sisältöä muista lähteistä linkittämällä ne mapin (siis oikeastaan yhden sivun eri) välilehdille.

evernote

Evernoten iPad-sovellus

Opettaja voi upottaa esimerkiksi alla olevan mallin mukaan sisältöä omalta Google Driveltään. Google-dokumentteja voi tehdä yhteistoiminallisesti ihan samoin kuin Livebinders-mappejakin.

Ongelmana usein on linkitettyjen nettisivujen saatavuus myöhemmin, jos sivu on poistettu tai sivuston osoiterakennetta muutettu. Tällöin linkitys rikkoutuu. Ongelman pystyy kiertämään linkittämällä omaan Evernote-tilin muistikirjaan. Sivu on saatavilla sieltä, vaikka se poistettaisiinkin alkuperäisestä kohteesta. Kokeile: Evernote ja lyseo.org.

 

Miten upottaa mapit?

Mappeja voi lisätä opetuksessa käytettäville sivuille, esim. oppimisalustaan tai blogiin. Alla on pari vaihtoehtoa eli kuvalinkki ja tälle sivulle upotuskoodilla lisätty opintomappi, joka sisältää tehtävänannon sekä aineistot.

Opettaja voi lisätä esim. Google-dokumenttiinsa linkin Peda.netin, Moodlen tai vastaavan palautuskansioon, jonne oppilas voi palauttaa oman tekstinsä.

 

Avaa tästä mappi uuteen ikkunaan.